Hírek, cikkek

Élettársak vagyoni viszonyai

Hatályos Polgári Törvénykönyvünk továbbra sem állítja fel – a házastársaktól és a bejegyzett élettársaktól eltérően - az egyenlő arányú szerzés vélelmét. Főszabályként az élettársakat az életközösségük megszűnése esetén a szerzésben való közreműködésük arányában illeti meg az élettársi kapcsolat alatt szerzett vagyon, azaz az élettársak önálló szer [...]

Élettársak lakáshasználata az életközösség megszűnése után

Korábbi jogunkban az élettárs e státuszából eredően nem minősült védelemben az élettárssal közösen használt lakás tekintetében, csak a közös használat egyéb jogcíméből adódóan /pl. tulajdonostárs/. Ezen esetekben azonban az élettársi minőségnek nem volt jelentős relevanciája. A helyzetet részben orvosolandó jelent meg új jogintézményként az élettár [...]

Új szabályok webáruházak üzemeltetői részére

A 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 2014. június 13. napjától szigorítja a távollévők közötti és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések alapvető szabályait. A változások fő területei a fogyasztói tájékoztatás és az elállási jog gyakorlásának szabályai. A szabályok nem kizárólag a webáruházakra vonatkoznak, hanem minden olyan szerződésre, melyet [...]