Hírek, cikkek

Melyik bíróság jogosult a házasság felbontására, szülői felügyeletről való döntésre?

Gyakran a házastársak a házasságuk felbontásának elhatározásakor már nem ott élnek, ahol házasságot kötöttek, vagy akár már nem is egy településen laknak. Ehhez kapcsolódhat további problémaként, hogy akár nem is ugyanazon ország vagy tagállam területén tartózkodnak. Az alábbiakban a házasság felbontása és az ehhez gyakoran kapcsolódó gyermek felet [...]

Számlázó programok kötelező módosítása 2016!

2016. január 1-ig minden számítógépes számlázó programot ki kell egészíteni egy új funkcióval, mely az online pénztárgépekéhez hasonló adattovábbítást biztosít az adóhatóság felé. A 2/2015. (II. 3.) NGM rendelettel módosított, a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrz [...]

Bővülnek az áldozatok jogai a büntetőeljárásban

A bűncselekmények áldozatainak pszichológiai, érzelmi segítését is előírja az az európai uniós irányelv, amelynek átvételéről kedden egyhangúlag, 161 igen szavazattal döntött a parlament. A bűncselekmények áldozatainak jogairól szóló, Trócsányi László igazságügyi miniszter kezdeményezte törvénymódosítás szerint a büntetőeljárás során nagyobb tájék [...]

Számlázó programok kötelező NAV bejelentése

23/2014 NGM rendelet A rendelet 21.§-a alapján a 2014. október 1. napját megelőzően beszerzett és 2014. október 1. napját követően még használatban lévő számlázó programokat, szoftvereket az adóalanyoknak 2014. november 15. napjáig a NAV részére be kell jelenteni. Letölthető anyagok: 1. NAV tájékoztató 2. NAV tájékoztató 3. Minta

Élettársak vagyoni viszonyai

Hatályos Polgári Törvénykönyvünk továbbra sem állítja fel – a házastársaktól és a bejegyzett élettársaktól eltérően - az egyenlő arányú szerzés vélelmét. Főszabályként az élettársakat az életközösségük megszűnése esetén a szerzésben való közreműködésük arányában illeti meg az élettársi kapcsolat alatt szerzett vagyon, azaz az élettársak önálló szer [...]

Élettársak lakáshasználata az életközösség megszűnése után

Korábbi jogunkban az élettárs e státuszából eredően nem minősült védelemben az élettárssal közösen használt lakás tekintetében, csak a közös használat egyéb jogcíméből adódóan /pl. tulajdonostárs/. Ezen esetekben azonban az élettársi minőségnek nem volt jelentős relevanciája. A helyzetet részben orvosolandó jelent meg új jogintézményként az élettár [...]

Új szabályok webáruházak üzemeltetői részére

A 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 2014. június 13. napjától szigorítja a távollévők közötti és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések alapvető szabályait. A változások fő területei a fogyasztói tájékoztatás és az elállási jog gyakorlásának szabályai. A szabályok nem kizárólag a webáruházakra vonatkoznak, hanem minden olyan szerződésre, melyet [...]

Ingyenes cégtár - nem csak ügyvédeknek

Elindult az ingyenes, bárki által hozzáférhető Nemzeti Cégtár. Általános adatok lekérésére tökéletes, bár túl részletés információkat /egyenlőre/ nem tartalmaz. Előnye, hogy letisztult és áttekinthető, használata felhasználóbarát. Akinek csak alap információkra van szüksége, jobban jár vele, mint az e-cegjegyzekkel. Elérhető itt: http://www.nemzeti [...]