Hírek, cikkek

Számlázó programok kötelező módosítása 2016!

2016. január 1-ig minden számítógépes számlázó programot ki kell egészíteni egy új funkcióval, mely az online pénztárgépekéhez hasonló adattovábbítást biztosít az adóhatóság felé.

A 2/2015. (II. 3.) NGM rendelettel módosított, a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11/A. §-a alapján 2016. január 1-től minden számlázó programnak rendelkeznie kell egy olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" elnevezésű funkcióval, amelynek elindításával adat export végezhető a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott számlákra, illetve a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.

A hivatkozott, számlázó programokra vonatkozó - 2016. január 1-től hatályos - előírás abban az esetben is alkalmazandó, ha az adóalany a számlázó programmal előállított és papírra nyomtatott számlái tekintetében nem él - a Rendelet 17. § (1) bekezdése szerint teljesíthető2 - elektronikus adatállományként való megőrzés lehetőségével. Ennek megfelelően az adóhatóság ellenőrzése során a számlakibocsátásra kötelezett adóalanynak, az általa használt számlázó programmal - a 2016. január l-jén illetve azt követően - kibocsátott számlák adatait a Rendelet 2. melléklete szerint és a Rendelet 3. mellékletében meghatározott adatszerkezetben kell tudnia az adóhatóság rendelkezésére bocsátani, függetlenül attól, hogy azt milyen formában (papíron vagy elektronikus formában) őrizte meg.

Hangsúlyozandó, hogy a Rendelet ezen szabálya és - az ugyancsak adóhatósági ellenőrzés céljából történő adatátadást szabályozó - 19. §-a3 nem ugyanarra a bizonylati körre vonatkozik. Utóbbi rendelkezés a számlázó programmal előállított számlák mellett alkalmazandó az adóalany nyomtatvány felhasználásával kibocsátott és elektronikusan megőrzött számláira és az adóalany által befogadott elektronikus számlákra, valamint az adóalany olyan papír alapú, befogadott számláira is, amelyeket elektronikusan őriz. Az ellenőrzött adóalany által befogadott, és elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzés céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó előírások alapján elfogadható, ha a kizárólag képi információként tárolt számlákat az adózó pdf formátumban bocsátja rendelkezésre. Az ellenőrzött adóalany által befogadott, kizárólag papír alapon megőrzött számlákat - amennyiben a papír alapon történő tárolás a jogszabályi előírásoknak megfelel - az adóalanynak nem kötelező elektronikusan rendelkezésre bocsátania.

<< Vissza az előző oldalra