Állandó képviselet

Gazdasági és egyéb társaságok, szervezetek, jogi személyek állandó jogi képviselete körében igényekhez optimalizált költséghatékony díjazás mellett folyamatosan segítjük a Megbízó jogszerű működését. 

Az állandó megbízás különösen az alábbi tevékenységeket foglalja magában: 

- bíróságok, hatóságok előtti képviselet,
- üzleti partnerek, fogyasztók előtti képviselet, 
- munkajogi tanácsadás, munkajoggal kapcsolatos okiratok szerkesztése, ellenőrzése,
- cégadat változások folyamatos átvezetése a cégnyilvántartásba,
- fizetési felszólítások, meghagyások kiállítása,
- üzleti partnerek ellenőrzése, érdekeltségük felderítése, értékelése fejlett és naprakész informatikai rendszerek támogatásával,
- telefonos, elektronikus  és személyes tanácsadás, 
- online ügyfélkapu rendszer a folyamatos ügykövetés segítésére.